Alle | Halden | Fredrikstad
Anita Johansen
Administrasjon
693 03 940anita.johansen@sgarkitekter.no
Britt Leni Gjelsvik
Partner
BIM tekniker/ Teknisk tegner
977 76 934brittleni.gjelsvik@sgarkitekter.no
Christina Nygaarden
Arkitekt (Cand.arch - Master
of Arts in Architecture)
466 70 247christina.nygaarden@sgarkitekter.no
Dag Ulrik Nordfonn-Pettersen
Master i arkitektur
924 82 512dag.ulrik.nordfonn-pettersen@sgarkitekter.no
Espen Beyer Tomren
CG Artist/BIM tekniker
951 99 870espen.beyer.tomren@sgarkitekter.no
Gro Olsen
Partner
Teknisk tegner
922 42 846gro.olsen@sgarkitekter.no
Hans Kristian Nygaarden
Master i arkitektur MAA
466 70 257hans.kristian.nygaarden@sgarkitekter.no
Helene Sverdrup Lorentzen
Partner
Master i arkitektur MNAL
975 28 052helene.lorentzen@sgarkitekter.no
Ingrid Evenstad Dahl
Partner
Master i arkitektur MNAL
480 76 275ingrid.dahl@sgarkitekter.no
Jon Bech Larsen
Partner
Arkitekt, Master of Science
913 36 501jon.bech.larsen@sgarkitekter.no
Jon Rongen
Partner
Geograf Cand. Polit/Arealplanlegger
913 11 275jon.rongen@sgarkitekter.no
Jon Tore Grimsrud
Grunnlegger
Sivilarkitekt MNAL
414 53 752jontore.grimsrud@sgarkitekter.no
Kari Hasselgård Størdal
Partner
Sivilarkitekt MNAL
928 43 729kari.stordal@sgarkitekter.no
Marie Andersen
Master i arkitektur MNAL
994 56 522marie.andersen@sgarkitekter.no
Markus Linge
Daglig leder og partner
Sivilarkitekt MNAL
926 57 888markus.linge@sgarkitekter.no
Melissa Grozdanic
Partner
Sivilarkitekt MNAL
959 42 232melissa.grozdanic@sgarkitekter.no
Patrik Bergman
Partner
Sivilarkitekt MNAL/Bygningsingeniør
476 73 751patrik.bergman@sgarkitekter.no
Per Stenseth
Grunnlegger
Sivilarkitekt MNAL
901 22 370per.stenseth@sgarkitekter.no
Pernille Kolstad Heen
Leder Fredrikstad og partner
Sivilarkitekt MNAL
918 02 278pernille.heen@sgarkitekter.no

Kontakt

Halden

Markus Linge
Daglig leder
92 65 78 88
E-post

Fredrikstad

Pernille Kolstad Heen
Leder Fredrikstad
91 80 22 78
E-post

Besøk oss i Halden
Strandstredet 1, 1767 Halden

Postboks 91, 1751 Halden

Besøk oss i Fredrikstad
Verkstedveien 10, 1671 Kråkerøy

Postboks 895, 1670 Kråkerøy

Følg oss på Facebook, Instagram eller LinkedIn