Velkommen inn til arkitektene SG&CO. Vi er et ansatteid arkitektkontor, og vår visjon er fellesskapet i sentrum. Med fokus på transformasjon, folk og gode rom skaper vi arkitektur som gir noe tilbake til samfunnet.

Våre fagfelt:
— Bolig
— Rehabilitering, transformasjon
og antikvarisk
— Regulering og arealplan
— Hytter
— Offentlige bygg
— Sykehjem og omsorgsboliger
— Kommunalteknikk
— Mulighetsstudier
— Kontorbygg og handel
— Kulturbygg
— 3D visualisering
— Prosjekt- og byggeledelse
— Stedsanalyser

Bilde av Ingrid mot tegl og murvegg

Vår rolle som arkitekter

Arkitektur påvirker og berører. Det endrer liv og nabolag.

God arkitektur bidrar til at samfunnet vårt blir et bedre sted å leve, mens dårlig arkitektur har motsatt effekt. Denne oppgaven går vi til med stor glede, men også med ydmykhet. Vi som jobber i SG&CO har stort samfunnsengasjement og kjærlighet til lokalmiljøene våre.

Ansatteid arkitektkontor

SG&CO er eid av de ansatte. Denne måten å organisere firmaet på bygger sterke bånd blant oss ansatte og gir en kollektiv ansvarsfølelse. Vi har troen på at vår organisering, med en flat struktur, øker trivsel, produktivitet og lønnsomhet – faktorer som er grunnleggende nødvendige for å kunne legge til rette for gode, kreative utviklingsprosesser som igjen kommer våre prosjekter og kunder til gode. Ved å gi ansatte medbestemmelsesrett i viktige spørsmål om firmaets drift og utvikling, får vi medarbeidere som tar ansvar for verdivalg, helhet og nye løsninger. Mange mener vi er det hyggeligste arkitektkontoret i Østfold, og det er vi enige i!

Historien vår

SG&CO startet som Stenseth og Grimsrud arkitekter i 1983 i Halden. Hovedfokuset den gang var prosjektering av småhus, og rehabilitering av den gamle trehusbebyggelsen i Halden. Det la grunnlaget for vår kjærlighet til gamle bymiljøer, hus og arbeid i lokalsamfunnene våre. I 1993 åpnet avdelingskontoret vårt i Fredrikstad. Dette ga oss en unik mulighet til å være til stede i hele Østfold. Antall ansatte har vokst jevnt og trutt siden, og har de siste 20 årene ligget på mellom 16 og 20 ansatte, fordelt nokså jevnt på de 2 kontorene. Vi jobber på tvers av byene og er et felles kontor. Vi har hele tiden vært kjent som «SG arkitekter» i dagligtale. Fra 2021 kaller vi oss «SG&CO». Navnet beskriver vår filosofi om at flat struktur og medbestemmelse fra alle ansatte er viktig. Samtidig har navnet en fot i historien, med S og G, Per Stenseth og Jon Tore Grimsrud, som grunnla firmaet. Kontorene våre ligger sjønært til i gamle bygg vi har rehabilitert og transformert. Nordre Sjøbod i Halden og Fredriksstad Motorfabrik på Kråkerøy.

SG Arkitekter har sentral godkjenning for ansvarlig søker og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3, samt for prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.

Vårt firma er med i bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene og våre arkitekter er organisert i NAL og AFAG.

Vier — et fagfellesskap

Vier har samlet unik arkitektkompetanse fra 6 frittstående kontorer fordelt på ni norske byer. Til sammen er vi et bredt fagfellesskap bestående av mer enn 60 arkitekter, med kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjekter over hele landet. Les mer på Vier arkitekter

Kontakt

Halden

Markus Linge
Daglig leder
92 65 78 88
E-post

Fredrikstad

Pernille Kolstad Heen
Leder Fredrikstad
91 80 22 78
E-post

Følg oss på Facebook, Instagram eller LinkedIn