Gjenbruk og transformasjon av murbolig fra 1830.

Fayegården

Prosjektnavn
Halden museum: Fayegården
Lokalisering
Halden
Størrelse
ca 1350 m2 hvorav 117m2 tilbygg
Status
Ferdigstilt september 2023
Tiltakshaver
Halden kommunale pensjonskasse
Samarbeidspartnere
Østfoldmuseene, Negota v/ Jo Ese, Planteknikk, Rambøll, Bright Elektro, Haga & Hågensen
Siden 1860 har bygningen huset folkeskole, folkebibliotek og kontorer for kommunens tekniske gren. Utviklingen av prosjektet sammen med byggherre og brukere har bestått i en involverende planlegging i samarbeid med sosiolog Jo Ese. Workshops med ansatte i museet og interessenter som lag, foreninger, og næringsaktører har vært et viktig verktøy i utviklingen. En kvalitativ studie med dybdeintervju med et utvalg av Haldens befolkning ble benyttet i prosjektutviklingen. Både av hensyn til tilstrekkelige arealer, men ikke minst for å oppnå en bygning som er mer inviterende i sitt møte med besøkende, kom det relativt tidlig i prosessen ønsker om et tilbygg mot parken. Tilbygget skulle være så transparent som mulig for å møte besøkende på en god måte.
Vi har jobbet med å utvikle et tilbygg som ivaretar brukerens behov og ønsker, og balansere dette mot hensynet til den historiske bygningen. Bygget er også transformert innvendig. Fayegården ligger et av Riksantikvarens byområder med nasjonalt interesse. Tilbygget er derfor lavmælt utformet, selv om det er utført med mye glass. Den buede formen henter sin inspirasjon fra trepaviljongen i parken, og glass-slissen i taket mellom nytt og gammel forsterker transparensen og gjør den gamle ytterveggen synlig belyst av dagslys, innenfor det nye tilbygget. Den buede formen på fasaden bidrar også til mindre refleksjon fra glassfasaden.

Følg oss på Facebook, Instagram eller LinkedIn

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies. En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Du kan også slette eksisterende cookies. Les mer.